Animace v Movie Makeru

Málokdo tuší, že Movie Maker je pro vytvoření animace docela výkonný nástroj. MS Office obsahuje ve většně programů modul kreslení. Jedná se o vektorovou grafiku s možností práce v hladinách, vytváření hladkých křivek a modelace čar pomocí úchytových bodů. Jednotlivé objekty obrázku můžeme posouvat, otáčet v jedné rovině a částečně i v 3D prostoru. Pak již záleží jen na naší fantazii a trpělivosti. 

První výhodou Movie Makeru je možnost vytvořit nový snímek kopií snímku předchozího, provést v něm drobnou změnu, opět jej zkopírovat a postupně tak vytvořit celou sadu animovaných snímků (prezentaci).  Druhou výhodou je, že "prezentaci" lze uložit jako sadu obrázků - stačí zvolit Soubor - Uložit jako... a za typ souboru vybrat např. Formát.jpg. Do zvoleného adresáře pak program do samostatné složky uloží obrázky všech snímků.

Animaci lze pustit již v Movie Makeru. Je třeba ale provést několik úkonů nastavení.

Za prvé:  Prezentace - Nastavení prezentace - Automatické prohlížení (celá obrazovka)

a dále Přechod na další snímek - S časováním.

Pak v nastavení pro Přechod snímku zvolíme Přejít na snímek automaticky po 00:00 sekundách.


Současně zrušíme - Při klepnutí myši. (Poznámka - uvedený postup platí pro verzi Movie Makeru 2003).

Vytvoření videa ze sady snímků je podrobně popsáno v rubrice Výtvarná výchova - Animace.

Ukázky:

    David Lichtenberk - Kuželka                      Eva Černá - Game                                      Karla Strachoňová - Plavec                         

                      

     Jan Koštejn - Kráva na Měsíci              Caroline Houdková - Barevný svět           Petra Bogdalová - Cestující