Grafy funkcí - EXCEL

V EXCELU lze poměrně snadno vytvářet aplikace k demonstrování vlastnosti funkcí. Výčet funkcí je uveden na následujících dvou obrázcích.
Na dalších obrázcích jsou ilustrace dvou aplikací. Pokud máte zájem o snadnou orientaci v problematice funkcí, chcete snadno pochopit význam koeficientů pro tvar a umístění grafu, pak si stáhněte jednotlivé aplikace a vyzkoušejte si je. Jistě potěší, že součástí většiny aplikací jsou nejrůznější variace pro daný typ funkce a také rozdílné typy jejich rovnic. Některé aplikace jsou vhodné pro grafické řešení rovnic i jejich soustav.

Pokud si stáhnete všechny aplikace (je jich18), umístíte je v adresáři do složky Grafy funkcí a do stejného adresáře umístíte soubor
START - Grafy funkcí, můžete jednotlivé aplikace otevírat z níže uvedeného menu. (Mým úmyslem bylo připravit ke stažení jediný zip.soubor.
To mi však server Webnode neumožňuje.)

   

         

Soubory ke stažení:

Menu (viz první a druhý obrázek):       START - Grafy funkcí.pps (47 kB)
Exponenciální funkce:                            Exponfce.xls (104,5 kB)
Goniometrické funkce:                           Goniometr.xls (194 kB)
Odvození grafů goniometr. funkcí:      Jednotková kružnice.xls (371 kB)
Hodnoty goniometr. funcí:                    Jednotková kružnice2.xls (139,5 kB)
Funkce kosinus:                                       Kosinus.xls (58,5 kB)
Funkce kotangens:                                  Kotangens.xls (58,5 kB)
Kvadratická funkce:                                 KVADRFCE.XLS (190,5 kB)
Lineární funkce:                                       LINFCE.XLS (124,5 kB)
Logaritmická funkce:                              Logfce.xls (189 kB)
Lineárně lomená funkce:                       Lomenfce.xls (500,5 kB)
Mocninná funkce:                                    Mocninfce.xls (140,5 kB)
Nepřímá úměrnost:                                Neprima.xls (84,5 kB)
Periodické funkce:                                   Periodické.xls (345 kB)
Funkce sinus:                                            Sinus.xls (58,5 kB)
Speciální goniometr. funkce:                 Special.xls (195,5 kB)
Funkce tangens:                                       Tangens.xls (58 kB)
Řešení trigonometrických úloh:            Trigonometrie.xls (24 kB)