Animace

Movie Maker umožňuje vkládat do filmového pásu jednotlivé fotografie a pak z nich vytvořit souvislý film. Profesionální animace vyžaduje
25 políček filmu na každou sekundu filmu. To nám Movie Maker neumožní, ale přesto můžeme vytvořit docela kvalitní animaci, v níž zobrazení jednoho snímku trvá 0,125 sekundy (tedy osm snímků za jednu sekundu). Na desetisekundovou animaci pak potřebujeme nafotit 80 snímků, což je zcela postačující.

Příprava animace

Nejprve bychom si měli ujasnit, jaký příběh nebo děj budeme vytvářet (to je scénář) a jaké typy loutek použijeme. Pro začátek doporučuji modelínu. Dále si připravíme scénu - kulisy, rekvizity a nasvícení scény. Pro první pokusy nemusíme vytvářet komplikované a náročné kulisy, neboť se nejprve musíme naučit zvládnout techniku animaci a tudíž pro první pokusy vytvoříme jednoduchou scénu.

Pro vlastní fotografování doporučuji fotoaparát se stativem. My jsme použili digitální kameru, která sice neměla stativ, ale na podložce byla stabilní. 

K vlastnímu animování jsme přistupovali bez jakýchkoliv zkušeností a rozsah jednotlivých fází pohybu jsme jen odhadovali. Většina animací se ale zdařila, jen v několika případech byla příliš rychlá, což jsme napravili v Movie Makeru změnou stopáže obrázku.

Vytvoření filmu

Sadu snímků stáhneme z kamery do počítače. Pak otevřeme program Movie Maker a formou importu obrázků (po označení všech snímků v adresáři) je přesuneme do vymezené plochy programu. 

Nyní je třeba nastavit stopáž: Nástroje - Možnosti - Stopáž obrázku. Hodnotu nastavíme na 0,125 s.

Nyní označíme všechny snímky (Ctrl + A), myší uchopíme první snímek a přesuneme jej do prvního filmového políčka. Ostatní snímky se postupně načtou do ostatních políček. A je hotovo. Nyní si můžeme animaci v Movie Makeru přehrát a následně upravit (titulky, rychlost apod). Pokud animace běží příliš rychle, označíme všechny snímky filmového pásu a odstraníme je (Delete). Změníme stopáž na vyšší hodnotu a snímky opět vrátíme do filmového pásu. 

Uložení filmu do počítače

Tato služba nám umožní uložit snímky v souvislý filmový soubor. V prvním okně průvodce zadáme název souboru (název filmu) a určíme adresář pro jeho uložení. V dalším okně určíme formát, do kterého film uložíme a v následujícím okně již proběhne uložení do zvoleného formátu videa.

     Ilustrační video:        Muž a mravenečník                                                Lachtan Matěj