Výtvarná výchova

 

Prezentuji zde práce z projektové výuky našich studentů. Vystavené práce mají ilustrační charakter k demonstraci použitých postupů a technik.

U některých prací již nelze určit autora, přesto se domnívám, že není proti jeho vůli, aby jeho práce nemohla být vystavena jako zdařilá ilustrace výtvarného postupu nebo výtvarné techniky.