Matematika

Excel je velmi kvalitní nástroj pro různé matematické aplikace. Existují sice vynikající programy typu Derive nebo Geogebra, ale pro okamžitou odezvu grafických aplikací nemusí být dostatečně pohotové a variabilní (jsem si ovšem vědom diskutabilnosti předchozího tvrzení, protože můžete mít odlišné zkušenosti).