ŠupŠup systém

Během několika vteřin můžeme vytvořit neopakovatelnou barevnou kreaci. Nutnou podmínkou je použití kartonu s lesklou plochou, který se používá k výrobě krabic na zboží, různých papírových propagačních stojanů apod. Je možné oslovit firmu, která vám ochotně poskytne odpadový materiál. Lesklá strana kartonu nenasaje tuš a hotový obrázek je lesklý.
 
Připravíme si dva stejně velké kartonky velikosti A5. Na lesklou stranu prvního kartonku naneseme stětcem (použijeme tři štětce - pro každou barvu jeden) tři různě barevné skvrny a ihned překryjeme obarvený papír druhým kartonkem, lesklou stranou dolů. Během tří vteřin silně dlaní nebo sevřenou pěstí několikrát tahem přitlačíme papíry k sobě. Ihned je pak odlepíme a pokocháme se obrázkem, který vznikl. Pozor: pokud necháme papíry na sobě déle než tři vteřiny, slepí se barvou k sobě a potrhají se.
 
Výsledek můžeme částečně ovlivnit způsobem hlazení papíru - pohyb ruky je buď vedený jediným smětem nebo je kruhový. Také záleží na rychlosti, s jakou odtrhneme kartonky od sebe. Při rychlém odtržení vznikne keříčková struktura, při pomalejším pak hladké plochy. Také můžete vyzkoušet použití bílé tuše v kombinaci s dalšími barvami.
 
Výhodou této techniky je rychlost, s jakou si můžeme jednotlivé postupy ověřit. Během několika desítek minut si můžete experimentálně osvojit různé techniky a ovlivňovat tak výsledek svého snažení.