PREZI - webová prezentace

Velkou výhodou webového editoru PREZI je intuitivní a jednoduché uživatelské rozhraní, výrazná webová podpora a tutoriály. A co je skutečně velkým plusem? Do PREZI můžete importovat a upravovat v něm prezentace vytvořené v PowerPointu. Můžete také své prezentace sdílet nebo online spolupracovat při jejich tvorbě.


Manuál lze stáhnout zde: Prezi - návod.doc

 

Návod pro tvorbu webové prezentace v editoru PREZI

1. Vytvoření nové prezentace 

Klikněte na tlačítko  + New prezi  - spustíte online editor.  Jeho první akcí je výběr šablony  Choose your template s přednastaveným pozadím a návrhy grafických prvků. Vybranou šablonu potvrďte tlačítkem Use template. 

Pokud se rozhodnete pro vlastní pozadí a vlastní nastavení grafických prvků, použijte tlačítko Start blank prezi (start s čistou prezentací).

 

2.  Obrazovka editoru prezentace

 

Nastavení grafických prvků

V pracovní ploše editoru vyvoláme lokální nabídku (kliknutím pravým tlačítkem myši) a vybereme Change Background (změna pozadí).

V otevřeném okně grafického editoru pak nastavíme jednotlivé prvky – barvu písma, tvar a barvu rámečku… Rovněž můžeme nastavit barvu pozadí a načíst obrázek do pozadí (3D Background). 

Nastavení grafických prvků můžeme provádět ve dvou režimech:  Wizard (kouzelník) a Advanced (pokročilý). 
Tlačítkem Next nastavíme další grafické prvky (text, rámečky a šipky). Zvolená nastavení se zobrazují v okně náhledu.

Změny grafických prvků v průběhu tvorby prezentace

Ve kterékoliv fázi rozpracované prezentace můžeme jednotlivé grafické prvky průběžně měnit – například se rozhodneme pro změnu fontu. V horním menu klikneme na tlačítko Themes a z nabídky vybereme Customize Current Theme (přizpůsobit aktuální téma). Otevře se výše zmíněný grafický editor.

 

3.  Práce v prázdném okně (blank prezi)

a)  Zvolíme pozadí okna Chance Background a upravíme pozadí prezentace a nastavení grafických prvků.

b)  Přednastavený kruhový rámec označený číslem jedna je prvním „snímkem“ prezentace. Všimněme si, že v levém sloupci pracovní plochy je náhled prvního snímku, na což jsme si zvykli i v běžné prezentaci PowerPointu.

c)  Chceme-li tvar rámce změnit, označíme rámec tak, že myší najedeme na hranici rámce. V úspěšném případě se rámec rozšíří o stín a pak stačí jen kliknout - rámec se označí. Pokud se tak neděje, kolečkem myši rámec zmenšíme a označení rámce opakujeme. Při vhodném zmenšení je obvykle druhý pokus již spěšný.

 

d)  Změnu tvaru provedeme jeho výběrem v panelu nástrojů – Frames & Arrows (rámce a šipky). Doporučuji si každou ze čtyř možností vyzkoušet a poté se pro požadovaný tvar rámce rozhodnout.

e)  Pro snazší editaci rámce, tlačítko Zoom to Frame přizpůsobí velikost rámce rozměrům obrazovky.

f)   Písmo a jeho styly
Text lze psát na jakémkoliv místě pracovní plochy. Stačí kdekoliv kliknout a objeví se v daném místě textové pole s panelem nástrojů pro základní styly a formáty písma.

g)  Název prezentace
Název prezentace pište vždy v prvním rámci stylem Title a prezentaci uložte (ikona disketa). Webová adresa pak bude obsahovat název prezentace. V opačném případě prezentace ponese název Untitled Prezi a nejde to již napravit ani dodatečnou změnou stylu titulu a opětovným uložením prezentace.

h)  Nový rámec
Vytvoříme jej za použití nástroje Frames & Arrows výběrem ze čtyř možností ohraničení nového rámce. Přejdeme myší do pracovní plochy a tahem myši zobrazíme rámec požadované velikosti.

i)  Animace rámců a objektů

Velikosti rámců a objektů (textu a obrázků) mohou být libovolné – od velikosti špendlíkové hlavičky až po rozměr obrazovky. Při promítání prezentace se velikost rámce vždy přizpůsobí velikosti obrazovky.
Pokud označíme rámec nebo objekt a najedeme myší na libovolný rohový čtvereček (úchytový roh), objeví se připojený kroužek, s jehož pomocí můžeme objekt otočit. Při promítání se objekt vždy natočí do přirozené polohy.
Zde je nutné být při animaci uvážlivý – animace může upoutat pozornost, ale také ji naopak odvádět. Navíc neustálé otáčení objektů může vést až k pocitům nevolnosti.

j)  Vkládání mediálních objektů do rámce
K tomuto účelu slouží nástroj Insert

                                  

 

k)   Uspořádání objektů v pracovní ploše
Každý objekt lze přesouvat na libovolné místo pracovní plochy, zvětšovat jej nebo zmenšovat. Po spuštění prezentace se snímky zobrazují podle číselného pořadí nezávisle na svém umístění v pracovní ploše.

l)   Pořadí zobrazení rámců (snímků) v prezentaci
Pořadí postupně vytvořených rámců není trvalé. Snímky lze v levém sloupci pracovní plochy libovolně přesouvat. Automaticky se číslování snímků přizpůsobí.

     Každému objektu lze přiřadit více pořadových čísel - to v případě, že se na některý snímek budeme chtít vracet při promítání prezentace. Stačí kliknout na hranici rámce snímku nebo objektu pravým tlačítkem a v nabídce zvolit Add to Path. Program pak přiřadí objektu další číslo podle posledního snímku v pořadí. Opět si ale můžeme v levém sloupci pořadí snímku změnit.

     Pokud se rozhodneme zobrazit jako první snímek všechny objekty na obrazovce, případně vše včetně celého obrázku v pozadí, použijeme rámec Invisible Frame (neviditelný rámec), jehož velikost podle potřeby upravíme. Pak rámci nastavíme cestu (Add to Path). Rámec se zařadí za poslední v pořadí rámců a my jej můžeme přesunout na první pozici. Tímto rámcem může být prezentace také ukončena. V tomto případě na daném rámci použijeme Add to Path z lokální nabídky (viz předchozí odstavec – více pořadových čísel).

    Pokud se rozhodneme některý snímek odstranit, provedeme tak v režimu Add to Path.
V levém sloupci s přehledem snímků najedeme na vybraný snímek kurzorem myši – snímek se označí a v jeho pravém růžku se objeví značka pro jeho smazání.

m) Animace vnitřního obsahu rámců
Animovat lze i objekty uvnitř rámců. Klikneme na hraniční čáru rámce pravým tlačítkem a v kontextové nabídce vybereme Animate Frames contens (animace rámcového obsahu).
Pro účely animaci lze užít libovolné objekty rámce, jejichž hranice nepřesahují jeho vymezenou plochu. Animace spočívá v časově posunutém, tedy postupném zobrazování animovaných objektů.
Prakticky se animace nastaví tak, že po zvolení Animate Frames contens se zobrazí editační okno zvoleného rámce. Objekt nebo objekty uvnitř rámce označíme hvězdičkou (prostým kliknutím na objekt) a ukončíme editaci tlačítkem Done. V tomto režimu také můžeme animaci zrušit tak, že najedeme kurzorem na označení animace – hvězdičku. Ta se změní na symbol smazání znaku animace.

 

4.  Archivace prezentace

     Prezentaci můžeme uchovat pomocí několika výtečných nástrojů: tlačítko Share.

Prezentaci můžeme exportovat do formátu dokumentu pdf. Rovněž ji lze archivovat (stáhnout) v komprimovaném formátu zip, jenž obsahuje dvě složky a spustitelný soubor Prezi ve formátu exe. Prezentace pak promítáme offline v prostředí totožném s webovým zobrazením.