Učebnice programování

Učebnice C#_APLIKACE WINDOWS_1.doc
Učebnice C#_APLIKACE WINDOWS_2.doc
Učebnice C#_APLIKACE WINDOWS_3.doc
Učebnice C#_APLIKACE WINDOWS_4.doc
 

Obsah učebnice programování

díl 1.     Základní pravidla stavby programu

 •     Prostředí IDE SharpDevelop
 •     Designer – návrhář grafického vzhledu programu
 •     Vstup a výstup řetězce - formulářové prvky: GroupBox, Label, Button, TextBox
 •     Vstup číselných údajů a základní aritmetické výpočty: deklarace číselného typu, konverze
 •     Nastavení vlastností grafických prvků v designéru
 •     Ladění programu: metody detekce chyb, metoda try – catch
 •     Užití cyklických operací: cyklus for
 

díl 2.    Grafické aplikace

 •     Kreslení čárových obrazců: čára, obdélník, kružnice (elipsa)
 •     Výplň obrazce
 •     Nastavení kreslící plochy v designéru
 •     Typy čar s nastavenými parametry: barva, tloušťka, styl, deklarace pera, čára s definovaným zakončením
 •     Kresba grafického textu

díl 3.     Události v herních situacích

 •     Náhodné číslo
 •     Timer (časovač)
 •     Podmíněný cyklus while
 •     Pohyb objektu ovládaný z klávesnice: metoda switch
 •     Herní prvky - obrázky, gif animace, datové pole

díl 4.    První počítačová hra

 •     Program Ping - Pong (televizní tenis)
 •     Pohyb v šíkmé dráze, odraz míčku v úhlu
 •     Dvojí odraz míčku