Analytická geometrie

Nabízím aplikace v prostředí EXCELU umožňující zobrazit řešení úloh analytické geometrie v rozsahu gymnaziální učebnice matematiky.
Dobrým studentům poslouží ke kontrole výsledků, případně napoví správné řešení. Těm lenivým pak pomohou bezpracně vyřešit domácí úkoly a doufám, že mě pak nebudou žalovat za to, že samostatně nebyli schopni vyřešit úlohy ve čtvrtletní písemné práci. 

Účelem aplikací je především kontrola řešení příkladů. Mohou být užitečné i kolegům matematikům, neboť nabízejí kompletní řešení úloh
do přípravy písemných prací s neomezenou možností variací zadání.
Při kontrole písemných prací je možné listy odemknout a postupně zadávat do příslušných buněk žákovy chybné výsledky a posoudit tak závažnost a množství chyb a jejich vliv na konečný výsledek. Snadno tak lze spravedlivě ohodnotit žákův výkon bez pracného přepočítávání jeho řešení.

Ukázky aplikací (ilustrace autor)

           

     

 

Jednotlivých typů příkladů je celkem 39 ve 12 sešitech (viz první obrázek). 
Příklady typu Útvary jsou provázeny grafickým řešením.

Doporučuji stáhnout všech 12 aplikací + rozcestník. Všechny soubory umístěte do jediného adresáře a můžete otevírat jednotlivé aplikace
z rozcestníku (soubor PowerPointu).

V případě, že se jsem do některé aplikace dostal šotka a vykazuje chybné řešení, přijměte moji omluvu. Budu vám nesmírně zavázán, pokud mě
na šotka upozorníte. Předem děkuji. 

     Analytika.pps
     Elipsa
     Hyperbola
     Kruznice-primka
     Kružnice
     Metr_ úlohy odchylka
     Metr_ úlohy vzdálenost
     Parabola
     Polohové úlohy
     Přímka
     Rovina
     Trojuhelník
     Vektory