Šrafovaná kresba

Metodou šrafované kresby lze ztvárnit i velice složitý tvar, například zvířátko. Nekreslíme lineární obrys tvaru, ale slabě pomocí šrafování vymodelujeme plochu. Je to něco podobného, jako když na zamlžené okno, třeba ve vlaku, z nudy kreslíme prstem sněhuláka tak, že nejprve uděláme tečku a následně ji zvětšujeme do tvaru a velikosti sněhulákové koule. A stejně pak menší kouli těla a nakonec malou kuličku pro hlavu, dále ruce a koště a hrnec na hlavě. A vznikne sněhulákova silueta.
Při kresbě zvířátka analyzujeme tvar, který je často oválný nebo kruhový, krk je trojúhelníkový, nohy se sbíhají v písmenu "V" apod. O úspěšnosti této metody svědčí to, že kresby téhož vzoru se od sebe příliš neliší. Touto technikou jsou úspěšní žáci různého věku - viz. ukázka:

              .

Další obrázky jsem vložil do prezentace:  Kresba z plochy.pps (6,4 MB)